Táto stránka neupravuje Reklamačný poriadok ani Všeobecné obchodné podmienky, slúži len na zjednodušenie reklamačného procesu pre zákazníkov.

Vzorový formulár reklamácie: Stiahnuť si reklamačný formulár

Vzorový formulár odstúpenia od zmluvy: Stiahnuť formulár odstúpenia od zmluvy

Priebeh reklamácie
1. Stiahnite si reklamačný formulár a vytlačte ho.
2. Vypíšte všetky kolónky a čo najpodrobnejšie popíšte chybu výrobku alebo dôvod reklamácie.
3. Podpíšte formulár.
4. Odošlite formulár spolu s produktom na adresu: ALM Company s.r.o., Komjatná 201, 03496 Komjatná alebo ho naskenujte a zašlite e-mailom na [email protected] a výrobok odošlite na uvedenú adresu.
5. Rozhodnutie o reklamácii vám odošleme na Váš email uvedený vo formulári alebo Vám ho oznámime na Vašom telefónnom čísle.